miercuri, 4 iunie 2008

cerbera

deja îţi ard numele pe rugul limbii care nu te va mai
gusta şi mă leg de catarg; m-apropii de stăpânul
care mă va pune să citesc de deasupra lumii
poemul prin care te desfiinţez femeie ghemotoc
bruna brunelor femeie de bere brună femeie brumă
altă ninsoare de fraze viitor neant eu depăşind
masculinul şi femininul chemându-te la turnirul
şobolanilor iertaţi de soarta lor şi preschimbaţi în îngeri
de ciumă şi arhangheli de antrax văduva mea
penelopă refuzând să mă scoţi din infernul
iubirii lipsei de iubire ştii prea bine că nu ai nici
o vină şi nici acest poem-strigoi în această carte
ca un castel întors spre centrul ţărânii mele
castel-fantomă bântuit de realitate

Niciun comentariu: